Acasa
Acasa A apărut nr. 14 (2/2014) din „Caietele CNSAS”Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității pune la dispoziția cititorilor un nou număr al revistei semestriale Caietele CNSAS: 2(14)/2014, Anul VII.
După numărul tematic dedicat Cadrelor Securității - 1(13)/2014 -, noul număr oferă spre lectură un număr de șase studii, grupate în două secțiuni („Aparatul represiv comunist: instituții, cadre, obiective”, respectiv „Sub lupa Securității”) și tot atâtea prezentări de carte. Pe lângă acestea, oferim o nouă rubrică (pe care ne-am dori-o și în următoarele numere ale periodicului), cea de „Istorie orală”, dedicată acum scriitorului disident Helmuth Frauendorfer (realizatoarea interviului fiind Daniela Iamandi).
În cuprinsul numărului se regăsesc alte două studii referitoare la intelectualii minoritari din România (Fritz Cloos – autori William Totok și Elene-Irene Macovei, respectiv două grupări ale artiștilor de naționalitate maghiară – autoare Mădălina Brașoveanu). Această particularitate a numărului 14 continuă, în plan editorial, o direcție de cercetare manifestată și în cadrul ediției din acest an (cea de-a cincea) a Conferinței Naționale a Comunismului Românesc, organizată de CNSAS în parteneriat cu Institutul de Istorie „N. Iorga” și Fundația Konrad Adenauer.
Oferim cititorului, de asemenea, studii referitoare la personalități ale perioadei comuniste, care au fost victime ale Securității, precum Corneliu Coposu (autor Emilian Drancă) sau Aurel Ardeleanu (autori Alina Ilinca și Liviu Bejinaru), despre o metodă extrem de importantă a represiunii politice (internările administrative în coloniile de muncă – autoare Nicoleta Ionescu-Gură) și despre reflectarea în documentele de arhivă ale unor accidente nefericite din mediul industrial (catastrofa de la Exploatarea Minieră Certej – autoare Nicoleta Ionescu-Gură).


                        Peste 14.000 de file din arhiva C.N.S.A.S.
privind reeducarea de la Piteşti,
digitizate și postate pe site

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (C.N.S.A.S.) continuă să pună la dispoziția cercetătorilor și a tuturor celor interesați documente din arhiva proprie prin digitizare și postare pe site-ul propriu. După publicarea actelor normative privind funcționarea Ministerului de Interne, a deciziilor de internare în coloniile de muncă sau a documentelor cuprinzând ancheta PCR din 1968 privind abuzurile Securității, C.N.S.A.S. a decis să publice documente care privesc un episod central al represiunii comuniste: reeducarea de la Pitești (1949-1951). Principalele surse arhivistice care cartografiază fenomenul Piteşti sunt reprezentate, pe de o parte, de dosarul din fondul Penal nr. 1114, însumând 24 de volume, constituind procesul intentat lotului Eugen Ţurcanu (10 noiembrie 1954), în urma căruia au fost condamnaţi 22 de deţinuţi, respectiv dosarul din fondul Penal nr. 1126, compus din 10 volume, reprezentând procesul lui Tudor Sepeanu şi al celorlalţi şase ofiţeri implicaţi în atrocităţi (16 aprilie 1957). Peste 14.000 de file din dosarele C.N.S.A.S. privind reeducarea din Penitenciarul Pitești pot fi accesate gratuit pe site-ul www.cnsas.ro.

Pentru o descriere a „fenomenului Pitești”, apăsați aici.
Pentru indexul tematic şi conţinutul dosarului nr. 1114, apăsați aici.
Pentru indexul tematic şi conţinutul dosarului nr. 1126, apăsați aici.


                        


În cadrul proiectului, au fost postate până în prezent 6509 documente

Proiectul de faţă vizează publicarea sistematică a actelor produse de organele centrale de stat şi/sau emise de Ministerul de Interne referitoare la structurile acestuia (securitate, miliţie, trupe de securitate, penitenciare, pompieri).

Avem în vedere următoarele categorii de documente: decrete, ordine, directive, dispoziţii, hotărâri, instrucţiuni, protocoale, regulamente etc.

Dintre problemele la care se referă actele normative menţionăm:

– organizarea şi funcţionarea unităţilor centrale şi teritoriale de securitate, precum şi a serviciilor independente;

– organizarea şi desfăşurarea muncii informativ-operative de securitate şi miliţie (în mediul rural, în sistemul vamal, în rândul străinilor etc.);

– organizarea şi funcţionarea evidenţelor de miliţie şi de securitate;

– probleme de cadre (nomenclatoare de funcţii, salarizare, statute, notări de serviciu);

– desfăşurarea procesului instructiv-educativ în şcolile de securitate;

– folosirea unităţilor şi subunităţilor de securitate-miliţie;

– cooperarea între unităţile Ministerului de Interne, securitate, miliţie şi alte ministere şi instituţii civile;

– folosirea, evidenţa şi controlul fondului C.I.S. (cheltuieli informative speciale);

– activitatea de prevenire a acţiunilor teroriste, infracţiunilor şi altor fapte antisociale;

– planuri de intervenţie pentru menţinerea şi restabilirea ordinii şi liniştii publice;

– acordarea drapelului de luptă sau distincţiei „unitate de frunte” unor batalioane de securitate;

– sărbătorirea zilelor armelor – securitate, miliţie, pompieri.

În cadrul acestui proiect, ne propunem să selectăm documente începând cu anul 1948, anul înfiinţării Securităţii. În inventar documentele vor fi ordonate cronologic, şi nu pe probleme. Pe măsură ce vor fi identificate, documentele vor fi inserate în inventar.

Dorim ca, prin realizarea acestui proiect, să valorificăm o parte din tezaurul arhivistic al C.N.S.A.S. şi să punem la dispoziţia celor interesaţi o gamă variată de documente despre structurile, obiectivele şi metodele de acţiune ale Securităţii, Trupelor de Securitate, Miliţiei.

Actualizarea se efectuează periodic.
                        ANCHETA P.C.R. DIN 1968 PRIVIND ABUZURILE SECURITĂŢII
FĂCUTĂ PUBLICĂ DE CNSAS


Fidel rolului său de a face publice informaţii care privesc activitatea aparatului represiv al statului comunist, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii continuă publicarea pe site-ul propriu a unor documente relevante. Acum publicăm, în format digital, dosarul anchetei din 1968 prin care abuzurile şi crimele Securităţii erau recunoscute chiar de regimul comunist. Acesta se găseşte în arhiva CNSAS, în Fondul Documentar, poartă cota D 19 şi are 24 de volume.

După preluarea puterii, Nicolae Ceauşescu a gândit o mutare de tipul celei făcute de Hruşciov în 1956 prin care denunța crimele din timpul lui Stalin. La Plenara CC al PCR din 22-25 aprilie 1968, noul lider comunist român anunța, selectiv, rezultatele unei anchete pe care o ordonase pentru a scoate în evidenţă abuzurile aparatului represiv în vremea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Ancheta nu a reprezentat o radiografie generală a represiunii din prima perioadă a regimului comunist, dar conţine informaţii foarte importante obţinute din interiorul sistemului, imposibil de aflat astăzi din alte surse. Mai important, ancheta aducea o recunoaştere din partea regimului a unor grave încălcări ale drepturilor omului, culminând cu torturi şi crime, produse în primele două decenii de comunism.

Un index tematic al conţinutului fiecărui volum din dosarul D 19 va fi pus la dispoziţia cercetătorilor pe site. Documentele publicate aici sunt destinate cercetătorilor, profesorilor, studenţilor, dar şi publicului larg interesat de istoria comunismului românesc în primele două decenii de existenţă.


Pentru prezentarea proiectului, apăsaţi aici.

Pentru indexul tematic, apăsaţi aici.

Pentru accesarea dosarelor, apăsaţi aici.
                        Pentru facilitarea accesului la informaţiile din categoria „Adeverinţe”, puteţi accesa

Ghidul de utilizare a motorului de căutare pentru „ADEVERINŢE”.                        Programul Sălii de studiu a C.N.S.A.S.

Pentru petenţi:
Luni – Joi: 09.00 – 16.00
Vineri: 09.00 – 13.00

Pentru cercetătorii acreditaţi:
Luni: 09.00 – 16.00
Marţi, Miercuri, Joi: 09.00 – 18.00
Vineri: 09.00 – 13.00                        FONDUL BIBLIOTECĂ AL ARHIVEI C.N.S.A.S.

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii anunţă punerea în circuit public a lucrărilor aflate în fondul de bibliotecă al Securităţii. Este vorba de peste 8.000 de publicaţii, unele unicat sau extrem de rare, utilizate operativ de poliţia politică a regimului comunist.

C.N.S.A.S. a preluat de la Serviciul Român de Informaţii, pe 19 decembrie 2005, Biblioteca Securităţii, în temeiul Legii nr. 187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii ca poliţie politică (legea iniţială de funcţionare a C.N.S.A.S.).

Biblioteca a fost constituită încă din anul 1913, ca sursă de documentare pentru angajaţii Ministerului de Interne (prin Regulamentul de însoţire a Legii pentru organizarea serviciilor administraţiei centrale a Ministerului de Interne, publicat în Monitorul Oficial Nr. 62 din 21 iunie 1913). Acest fond de bibliotecă a stat la baza constituirii Bibliotecii Securităţii.

Conform unui material de informare, apărut în 1969 în revista Securitatea, „Biblioteca de Specialitate a C(onsiliului) S(ecurităţii) S(tatului) şi-a îmbogăţit progresiv fondul, fiind capabilă în prezent să pună la dispoziţia cititorilor un număr de aproximativ 12.000 de titluri din cele mai diverse domenii ale activităţii organelor de securitate. De asemenea, Biblioteca dispune de un fond de benzi de magnetofon, o filmotecă, o colecţie de sinteze privind munca de Securitate în diverse etape, precum şi o colecţie de ziare de epocă – organe de presă ale unor partide burghezo-moşiereşti sau ale unor organizaţii fasciste din România”.

Din cele 12.000 de titluri existente în fondul de bibliotecă din 1969, C.N.S.A.S. a preluat în custodie 6.513 volume. În prezent, după inventarierea completă a titlurilor predate către C.N.S.A.S. în anul 2005, a rezultat un total de 8.645 volume (s-au adăugat şi cele editate după 1969).

Structura tematică a bibliotecii a fost marcată de interesele operative ale Securităţii. Astfel se explică, de exemplu, atenţia sporită acordată publicaţiilor privind problema legionară şi cea a fostelor partide politice democratice.

Tematic, titlurile de carte ce constituie în prezent Fondul Bibliotecă de la C.N.S.A.S. se pot grupa în:

  • legislaţie privind Ministerul de Interne şi instituţiile subordonate;
  • regulamente privind structurile de informaţii militare şi lucrări de teorie şi istorie militară;
  • literatură referitoare la activitatea şi evoluţia serviciilor de informaţii, din România şi străinătate;
  • ordine, norme de aplicare şi instrucţiuni ale Ministerului Afacerilor Interne emise în perioada 1971-1989;
  • lucrări teoretice sau de popularizare a ideologiei comuniste;
  • programe şi statute ale organizaţiilor fostelor partide politice democratice;
  • literatură confesională, inclusiv cărţi de cult confiscate;
  • literatură privind evreii din România;
  • lucrări şi situaţii statistice referitoare la economie şi societate;
  • literatură de propagandă din perioada dictaturilor lui Carol al II-lea şi Ion Antonescu.
        Cărţile din Fondul Bibliotecă al C.N.S.A.S. sunt puse la dispoziţia cercetătorilor acreditaţi la sala de lectură a instituţiei. Inventarul acestui fond poate fi consultat aici.
        Pe lângă publicaţii, în Fondul Bibliotecă se află un număr de manuscrise – pentru detalii, apăsaţi aici.


                        Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii este o autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului.

Instituţia funcţionează la nivel naţional ca structură unică şi este condusă de un Colegiu compus din 11 membri numiţi de Parlamentul României.

În virtutea atribuţiilor pentru care a fost creat, C.N.S.A.S. asigură:

– accesul la propriul dosar întocmit de Securitate şi deconspirarea lucrătorilor Securităţii şi a colaboratorilor acesteia;

– accesul la informaţiile de interes public privind calitatea de lucrător al Securităţii în cazul candidaţilor la alegerile prezidenţiale, generale, locale şi pentru Parlamentul European (Preşedintele României, deputaţi şi senatori, membrii guvernului, secretarii de stat, prefecţi, primari ş.a.m.d.) Aceste informaţii sunt accesibile la cerere presei scrise şi audiovizuale, partidelor politice, O.N.G.-urilor precum şi instituţiilor publice. Pentru persoanele care candidează la funcţii publice există obligativitatea unei declaraţii pe proprie răspundere privind colaborarea cu fostele instituţii represive, declaraţie care este ulterior coroborată cu verificările efectuate din oficiu de C.N.S.A.S.

– publicarea informaţiilor şi a documentelor cu privire la activitatea, structura şi componenţa Securităţii, care atestă implicarea acesteia şi a altor structuri politice şi represive ale regimului totalitar comunist în săvârşirea unor fapte împotriva vieţii, integrităţii fizice sau psihice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

– organizarea şi desfăşurarea activităţilor formativ-educative şi sprijinirea cercetărilor prin conferinţe şi expoziţii, derularea unor programe educaţionale, publicarea de studii ştiinţifice, monografii, colecţii de documente, în vederea cunoaşterii trecutului României între 1945-1989 şi consemnării istorice a activităţilor represive ale regimului comunist;

– publicarea documentelor cu privire la cazurile neelucidate de decese sau de dispariţii urmare a acţiunilor Securităţii şi sesizarea organelor de cercetare penală, atunci când este cazul;

– accesul cercetătorilor acreditaţi de Colegiul C.N.S.A.S. la documentele şi informaţiile cu privire la structura, componenţa, metodele şi activităţile Securităţii;

– accesul Comisiei pentru Constatarea Calităţii de Luptător în Rezistenţa Anticomunistă din cadrul Ministerului Justiţiei la copiile certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva C.N.S.A.S. De această prevedere beneficiază persoanele care au fost condamnate din motive politice, care au suferit măsuri administrative abuzive sau care au întreprins acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România după 1945;

– accesul persoanelor interesate la copiile certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva C.N.S.A.S. care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2000 privind „Crucea Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste”.
      Acest site necesită

Instalare Instalare