Acasa
Acasa ACCESUL LA PROPRIUL DOSAR ÎNTOCMIT DE SECURITATE


        • De ce este important dreptul de acces la dosarul întocmit de fostele organe de Securitate?
        • Cine poate solicita accesul la dosar?
        • Ce trebuie să cuprindă cererea pentru accesul la propriul dosar:
        • Ce documente pot fi anexate la cerere?
        • Ce se poate solicita prin cerere?

De ce este important dreptul de acces la propriul dosar întocmit de fostele organe de Securitate?
        – Îţi oferă posibilitatea elucidării propriului trecut sau al familieitale.
        – Contribuie la deconspirarea structurilor şi acţiunilor Securităţii.
        – Este o lecţie de istorie şi de viaţă pentru generaţiile tinere.

Cine poate solicita accesul la dosar?
        – Orice cetăţean român.
        – Orice cetăţean străin care a avut cetăţenie română după 1945.
        – Orice cetăţean al unei ţări membre a NATO sau a UE care este:
             – Titularul dosarului.
             – Soţul supravieţuitor sau rudă până la gradul al IV-lea inclusiv a persoanei decedate titulară de dosar ori moştenitorul său testamentar.
             – Reprezentant al solicitantului, împuternicit cu procură specială şi autentificată la notariat, dacă exercitarea dreptului de acces la dosar nu se face personal.


Cererea pentru accesul la propriul dosar trebuie să cuprindă:
        – Numele şi prenumele petiţionarului.
        – Data şi locul naşterii.
        – Numele şi prenumele părinţilor.
        – Domiciliul actual.
        – Alte date de contact: număr de telefon, fax, adresă de e-mail.

Cererea pentru accesul la dosarul altei persoane trebuie să cuprindă:
  – Datele petiţionarului
        – Numele şi prenumele petiţionarului.
        – Data şi locul naşterii.
        – Numele şi prenumele părinţilor.
        – Domiciliul actual.
        – Alte date de contact: număr de telefon, fax, adresă de e-mail.

  – Datele persoanei la dosarul căreia se solicită accesul
        – Numele şi prenumele persoanei la dosarul căreia se solicită accesul.
        – Eventuale schimbări anterioare ale numelui.
        – Data şi locul naşterii.
        – Numele şi prenumele părinţilor.

La cerere se anexează următoarele documente, în copie simplă:
  – Pentru accesul la propriul dosar:
        – actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
        – documentul care atestă cetăţenia (certificat de naştere sau alt act), pentru cetăţenii străini care după 1945 au avut cetăţenie română.
        – procură specială şi autentificată la notariat, dacă petiţionarul acţionează prin mandatar.

  – Pentru acces la dosarul altei persoane:
        – act de identitate al solicitantului.
        – certificat de deces al persoanei la dosarul căreia se solicită accesul.
        – acte doveditoare ale rudeniei sau statutului de soţ supravieţuitor ori ale calităţii de moştenitor testamentar (certificate de naştere, certificate de căsătorie, testament, certificate de deces, acte de identitate, alte acte).
        – procură specială şi autentificată la notariat, dacă petiţionarul îndreptăţit acţionează prin mandatar.

Prin cerere se poate solicita:
        – Studierea dosarelor sau a oricăror materiale întocmite de organele de securitate în perioada 06.03.1945 – 22.12.1989;
        – Eliberarea unor copii certificate de pe înscrisuri aflate în aceste dosare sau în alte materiale, pe suport de hârtie sau pe suport electronic (CD, DVD). Copiile nu se pot transmite prin e-mail;
        – Stabilirea identităţi agenţilor de securitate şi a colaboratorilor care au contribuit cu informaţii la completarea respectivului dosar;
        – Verificarea calităţii de lucrător al Securităţii pentru ofiţerii sau subofiţerii care au contribuit la instrumentarea dosarului.