ACTE NORMATIVE


Citarea bibliografică a documentelor postate se face sub forma: "A.C.N.S.A.S., Fond..., dosar nr. ..., vol. ..., f. ...".
Abrevieri: M.I./D.S.- J. - Ministerul de Interne / Direcţia Secretariat-Juridică
M.I./D.M.R.U. - Ministerul de Interne / Direcţia Management Resurse Umane