Acasa
Acasa CADRUL LEGAL


Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) este autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României şi funcţionează în baza O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Din punct de vedere legislativ, istoricul existenţei C.N.S.A.S. a înregistrat următoarele etape:
– C.N.S.A.S. s-a înfiinţat ca urmare a promulgării Legii nr. 187/07.12.1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii ca poliţie politică, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 603/09.12.1999. De menţionat că, în luna martie 2000, Parlamentul României a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare, nr. 17/2000.
– O.U.G. nr. 16/22.02.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii ca poliţie politică, publicată în Monitorul Oficial, nr. 182/27.02.2006.
– În data de 31.01.2008, Curtea Constituţională a României, prin Decizia nr. 51/31.01.2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste, a declarat neconstituţională Legea nr. 187/1999.
– O.U.G. nr. 24/05.03.2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 182/10.03.2008.
– Legea nr. 293/14.11.2008 pentru aprobarea O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 810/03.12.2008.
– Hotărârea nr. 2/18.12.2008 privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 18/09.01.2009.

– Legea nr. 161/26.07.2019 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 630/29.07.2019, a fost abrogată prin Decizia CCR nr. 794/2021 din 23 noiembrie 2021, prin care s-a admis excepția de neconstituționalitate.


Regulament privind consultarea documentelor din arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Regulamentul Intern al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.