INVENTAR
Dosar nr. 000053, Fond Documentar, București


Nr.
volum
Descrierea conținutului pe scurt Perioada Vizualizare
1
p. I
Situaţie arestaţi şi condamnaţi (aparat central şi direcţii regionale).
Situaţia privind numărul şi mişcarea dosarelor de anchetă în lucru pe anul 1956 (semestrele I; II) în toată ţara.
Situaţia numerică a persoanelor condamnate, existente în diferite penitenciare la data de 1 aprilie 1956.
Situaţia numerică a persoanelor care au fost pedepsite administrativ în coloniile de muncă.
1956 Vizualizare
1
p. II
Tabele nominale cuprinzând persoane arestate din categoriile: foşti legionari în vârstă de peste 60 ani, elemente din mediul rural condamnate pentru manifestări ostile colectivizării şi preoţi de toate confesiunile; tabele nominale cuprinzând persoanele aflate sub urmărire informativă pe ţară. 1959 – 1966 Vizualizare
2
p. I
Situaţia numărului şi mişcării dosarelor de anchetă pe toată ţara.
Situaţia statistică cuprinzând organizaţiile contra-revoluţionare şi numărul persoanelor depistate de M.A.I.
Situaţie cuprinzând rezultatul trecerii în evidenţa operativă a persoanelor „duşmănoase” pentru care organele operative posedă material compromiţător; tabel nominal cu arestaţi.
ianuarie – iunie 1957 Vizualizare
2
p. II
Tabele nominale cuprinzând persoanele avertizate de organele direcţiilor regionale ale M.A.I.
Situaţii nominale cuprinzând persoane arestate de organele de Securitate, precum şi persoane condamnate şi executate pentru diverse infracţiuni, care la data execuţiei aveau 18 ani.
1965 – 1966 Vizualizare
3 Situaţia arestaţilor din Aparatul central şi din fostele direcţii regionale de securitate.
Rapoarte cu privire la elementele contrarevoluţionare arestate de MAI  în 1958.
Adrese ale direcţiilor regionale de securitate către M.A.I. Serv. „C”.
Tabele cu arestaţi.
1958 – 1959 Vizualizare
4 Situaţii numerice cu persoanele încadrate în L.M. şi cu D.O. din aparatul central  şi fostele direcţii regionale de securitate. 1958 – 1964 Vizualizare
5
p. I
Situaţia arestaţilor din anul 1960; situaţie privind mişcările survenite în rândul persoanelor arestate pentru „activitate duşmănoasă”. 1960 – 1962 Vizualizare
5
p. II
Tabele nominale cuprinzând persoanele condamnate pentru diferite infracţiuni de ordin politic, eliberate în baza decretelor Consiliului de Stat în perioada 1959 - 1964 şi cuprinse în baza de lucru a direcţiilor regionale ale M.A.I. [1967 – 1968] Vizualizare
6
p. I
Situaţia arestaţilor şi a mişcărilor survenite în rândul persoanelor arestate pentru activitate duşmănoasă. 1963 Vizualizare
6
p. II
Tabele nominale cuprinzând persoanele condamnate pentru diferite infracţiuni de ordin politic, eliberate în baza decretelor Consiliului de Stat în perioada 1959 - 1964 şi cuprinse în baza de lucru a direcţiilor centrale ale C.S.S. [1967 – 1968] Vizualizare
7
p. I
Situaţia arestaţilor şi a mişcărilor survenite în rândul persoanelor arestate pentru activitate „duşmănoasă”; situaţia privind persoanele arestate de către organele M.A.I. 1963 Vizualizare
7
p. II
Tabele nominale cuprinzând persoanele condamnate pentru diferite infracţiuni de ordin politic, eliberate în baza decretelor Consiliului de Stat în perioada 1959 - 1964 şi cuprinse în baza de lucru a direcţiilor regionale ale M.A.I. [1967 – 1968] Vizualizare
8
p. I
Situaţii privind mişcările survenite în rândul persoanelor arestate pentru activitate „duşmănoasă”; situaţia statistică privind persoanele arestate de către M.A.I. ianuarie – iulie 1963 Vizualizare
8
p. II
Tabele nominale cuprinzând persoanele condamnate pentru diferite infracţiuni de ordin politic, eliberate în baza decretelor Consiliului de Stat în perioada 1959 - 1964 şi cuprinse în baza de lucru a direcţiilor regionale ale M.A.I. [1967 – 1968] Vizualizare
9
p. I
Notă cuprinzând îndrumările ce urmează a fi difuzate organelor regionale M.A.I. în legătură cu organizarea evidenţei operative pe baza dosarelor de urmărire pe ţară, închise sau active.
Tabele cu dosarele de „urmărire pe ţară” ce se aflau la direcţiile regionale de securitate.
1962 – 1963 Vizualizare
9
p. II
Tabele nominale cuprinzând persoanele condamnate pentru diferite infracţiuni de ordin politic, eliberate în baza decretelor Consiliului de Stat în perioada 1959 - 1964 şi cuprinse în baza de lucru a direcţiilor centrale ale C.S.S. [1967 – 1968] Vizualizare
10
p. I
Situaţia arestaţilor.
Situaţie privind mişcările survenite în rândul persoanelor arestate pentru activitate duşmănoasă.
Situaţie privind mişcarea lunară în problema arestaţilor. ianuarie – iulie 1964.
ianuarie – iulie 1964 Vizualizare
10
p. II
Tabele nominale cuprinzând persoanele condamnate pentru diferite infracţiuni de ordin politic, eliberate în baza decretelor Consiliului de Stat în perioada 1959 - 1964 şi cuprinse în baza de lucru a direcţiilor regionale ale M.A.I. [1967 – 1968] Vizualizare
11 Situaţia arestaţilor din aparatul central şi din fostele direcţii regionale de securitate pe lunile iulie-decembrie 1964.
Situaţii statistice centralizate cuprinzând date asupra persoanelor arestate de către aparatul central şi direcţiile regionale, pe lunile septembrie-decembrie 1964.
1964 Vizualizare
12 Situaţii statistice centralizate privind persoanele internate în L.M., precum şi  cele încadrate în D.O. pe termen limitat şi nelimitat. 1965 – 1966 Vizualizare
13 Situaţii statistice centralizate cu privire la persoanele arestate de către Aparatul central şi direcţiile regionale M.A.I.
Situaţie privind mişcările survenite în rândul persoanelor arestate pentru activitate „duşmănoasă”.
1964 Vizualizare
14 Situaţii statistice centralizate referitoare la persoanele arestate, demascate şi avertizate de către Direcţia IV‑a şi direcţiile regionale ale M.A.I. pe anul 1965. 1965 Vizualizare
15 Situaţii statistice centralizate cu privire la persoanele arestate de către Aparatul central şi direcţiile regionale M.A.I. 02.02.1965 – 07.06.1965 Vizualizare
16 Situaţii statistice centralizate cuprinzând date asupra persoanelor arestate, demascate şi avertizate de către Direcţia a IV-a şi direcţiile regionale M.A.I. iunie – octombrie 1965 Vizualizare
17 Situaţii statistice centralizate referitoare la persoanele arestate, demascate şi avertizate de către Direcţia a IV-a şi direcţiile regionale M.A.I. în perioada octombrie 1965 - ianuarie 1966. octombrie 1965 – ianuarie 1966 Vizualizare
18 Situaţii statistice centralizate cuprinzând date referitoare la persoanele arestate, demascate şi avertizate de către Direcţia a IV-a şi direcţiile regionale ale M.A.I. 01.09.1966 – 01.01.1967 Vizualizare
19 Situaţii statistice centralizate referitoare la persoanele arestate, demascate şi avertizate de către Direcţia a IV-a şi direcţiile regionale ale M.A.I. 01.01 – 05.05.1966 Vizualizare
20 Situaţii statistice centralizate cu privire la persoanele arestate, demascate şi avertizate de către Direcţia a IV-a şi direcţiile regionale de securitate. 01.05 – 31.08.1966 Vizualizare
21 Notă-raport cu privire la situaţia arestărilor făcute de către organele M.A.I. (Serviciul „C”) şi Procuraturii în rândul ţăranilor în anii 1951-1952 şi 1962-1968, pe întreaga ţară.
Situaţia privind persoanele arestate pentru tentativă, acte preparatorii, complicitate şi trecere frauduloasă a frontierei, pe perioada 01.10.1963 - 01.10.1965.
Situaţia numerică privind persoanele arestate, demascate şi avertizate de organele de securitate în perioada 01.07.1967 - 31.05.1968.
Dinamica arestărilor efectuate de către organele securităţii statului în perioada 1950-1968.
Situaţie privind punerile în libertate în perioada 1962-1968.
Situaţie statistică privind legionarii eliberaţi prin decrete ale Consiliului de Stat în perioada 1959-1964.
Notă cuprinzând legionarii arestaţi în perioada 1952-1956.
Situaţia statistică privind persoanele arestate şi cele anchetate în stare de libertate, care au fost trimise în justiţie, demascate sau avertizate în perioada 1965-1967.
Situaţie numerică a persoanelor care au avut L.M. pe profesii.
_ Vizualizare
22 Situaţii centralizate pe ţară referitoare la persoanele arestate, demascate şi avertizate (de către Direcţia a X-a şi a IV-a) din Aparatul central şi din direcţiile regionale de securitate. febr. 1967 – ian. 1968 Vizualizare
23 Raport cu unele concluzii referitoare la cazurile de arestare, demascare, avertizare şi trimiteri în justiţie. 01.07 – 30.09.1968 Vizualizare
24 Raport despre persoanele arestate, demascate, avertizate, anchetate şi trimise în justiţie. 01.07 – 30.09.1968 Vizualizare
25 Raport despre persoanele arestate, demascate, avertizate, anchetate şi trimise în justiţie. iulie 1968 Vizualizare
26 Situaţia arestărilor efectuate de către organele securităţii statului. 1950 - 31.03.1968 Vizualizare
27 Situaţii statistice privind persoanele arestate, demascate şi avertizate din inspectoratele de securitate şi Serviciul C.I. 01.07 – 30.09.1968 Vizualizare
28 Situaţia persoanelor arestate, demascate şi avertizate. 01.01 – 30.06.1968 Vizualizare
29 Tabele nominale, situaţii statistice şi rapoarte privind unele concluzii ce se desprind din datele referitoare la cazurile de avertizare, demascare, arestare şi trimitere în justiţie, din întreaga ţară, de către unităţile C.S.S. 01.01 – 23.12.1968 Vizualizare
30 Situaţia statistică generală privind cei arestaţi şi  eliberaţi în perioada 1964-1968.
Notă de studiu privind măsurile administrative luate de către organele M.A.I. asupra unor categorii de persoane, în baza unor decrete şi hotărâri ale Consiliului de Miniştri.
1964 - 1968 Vizualizare
31 Evidenţa reţelei informative a aparatului de securitate. 1968 Vizualizare
32 Tabele nominale şi situaţii statistice privind persoanele arestate, cercetate, trimise în judecată, puse în discuţia publică sau avertizate. 01.01.1969 – 30.11.1969 Vizualizare
33 Note de comentarii şi situaţii statistice privind persoanele arestate, demascate şi avertizate. 20.12.1968 – 31.03.1969 Vizualizare
34 Rapoarte, documentare şi situaţii numerice privind cetăţenii români care au plecat temporar în străinătate în perioada 1960 - 31.12.1968 şi au refuzat să se mai înapoieze în ţară.
Raport privind unele concluzii ce se desprind din acţiunile informative aflate în lucru la Direcţia III-a la 01.04.1969.
Dinamica reţelei informative a aparatului central şi teritorial de securitate, activitatea de triere-dispecerat desfăşurată în perioada 01.01 – 01.12.1969.
Dinamica traficului cetăţenilor străini.
1960 – 1969 Vizualizare